Wymagane dokumenty:
  • dowód tożsamości,
  • wypełniona ankieta i podpisane oświadczenie,
  • w przypadku przeprowadzenia wcześniejszych badań obrazowych – pełna dokumentacja medyczna,
  • w przypadku badania dzieci lub osób niepełnosprawnych – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (potrzebna jest również ich obecność w czasie badania),
  • w przypadku świadczenia refundowanego przez NFZ ze środków publicznych – w ciągu 14 dni od dnia wpisu na listę oczekujących oryginał skierowania od lekarza. Brak dokumentu spowoduje skreślenie z listy.