Przygotowanie do badania:
  • przed przyjęciem środka kontrastowego należy wykonać i dostarczyć wyniki badania krwi: poziom SCR – kreatyniny oraz wartość eGFR – wskaźnik przesączenia kłębuszkowego. Pobranie krwi należy wykonać najwcześniej 7 dni, najpóźniej kilka godzin przed badaniem,
  • w przypadku przeprowadzenia wcześniejszych badań obrazowych w innych jednostkach prosimy o zabranie ze sobą pełnej dokumentacji medycznej,
  • dzień przed przyjęciem środka kontrastowego oraz po badaniu należy pić więcej płynów, by nawodnić organizm,
  • nie należy jeść 3 godziny przed badaniem, z uwagi na możliwą potrzebę użycia środka kontrastowego,
  • do pracowni należy zgłosić się 15 min. przed badaniem,
  • w przypadku badania głowy lub jej okolic nie należy wykonywać makijażu i używać lakieru do włosów,
  • do badania należy założyć ubiór nie zawierający dodatków metalowych oraz nie zakładać biżuterii. Przedmioty te mogą powodować zakłócenia w obrazie uzyskiwanym podczas badania,
  • przed wejściem do pomieszczenia, w którym znajduje się rezonans magnetyczny, należy zostawić: zegarek, długopis, klucze, telefon komórkowy, karty płatnicze czy ruchomą protezę dentystyczną,
  • w przypadku badania osób podopiecznych wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów oraz ich obecność w czasie badania.