WIZJA V Dbajmy o głowy naszych seniorów

Dbajmy o głowy naszych seniorów

Zmiany cywilizacyjne w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat wpłynęły znacząco na wydłużenie życia ludności. Zwiększyła się liczba seniorów – osób po 65 roku życia. Niestety naturalne zmiany związane z wiekiem, zachodzące w organizmie człowieka, powodują pogorszenie sprawności wielu narządów i prowadzą do pogorszenia funkcjonowania takich osób w życiu codziennym. Dlatego konieczna jest odpowiednia profilaktyka aby zmniejszyć niesprawność w tej grupie wiekowej, poprawiając aktywność fizyczną i kondycję psychiczną. Nie chodzi bowiem tylko o to aby dłużej żyć, ale aby dłużej żyć w zdrowiu. Wśród najczęściej występujących schorzeń u osób starszych wymienia się liczne choroby mózgu. Według danych statystycznych na choroby tego narządu cierpi już co trzeci europejczyk. Mózg jest jednym z najważniejszych a zarazem najbardziej skomplikowanym z naszych organów. Jakiekolwiek zaburzenia w jego funkcjonowaniu odbijają się na całym organizmie. Niezdiagnozowane i nieleczone mogą prowadzić do upośledzonego funkcjonowania w życiu codziennym a nierzadko do kalectwa, a nawet śmierci. Dlatego ważna jest wiedza na temat objawów różnych schorzeń mózgu, gdyż wczesne ich rozpoznanie może uchronić przed poważnymi konsekwencjami. Takim objawem może być zwykły ból głowy. Większość bólów głowy towarzyszy powszechnym dolegliwościom jak przeziębienie, grypa czy zapalenie zatok ale może być też jednym z pierwszych objawów poważnych chorób mózgu jak guz czy udar. Bóle głowy mogą mieć różny charakter (pulsujące, kujące, uciskające), mogą być umiejscowione w konkretnej okolicy lub rozproszone, mogą im towarzyszyć nudności, wymioty, zaburzenia widzenia. Szczególną czujność powinniśmy zachować w przypadkach dłuższego trwania bólów głowy lub częstych ich nawrotów a także zmiany ich charakteru. W tych przypadkach konieczna jest konsultacja lekarska i diagnostyka. Wystąpienie ostrego bólu głowy połączonego ze sztywnością karku może być objawem krwotoku podpajęczynówkowego, który stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Często występującym objawem są także zawroty głowy. Osoba z zawrotami głowy ma uczucie jakby otoczenie wirowało dookoła. Są one najczęściej objawem zmian miażdżycowych naczyń mózgowych oraz chorób ucha wewnętrznego. Zaburzenia pamięci i intelektu, czyli tzw. otępienie (demencja) to najczęstsza przyczyna chorób zwyrodnieniowych i naczyniowych układu nerwowego. Objawy nasilają się stopniowo. Osoby z zaburzeniami pamięci zapominają nazwy przedmiotów, imiona bliskich, gubią się w znanej okolicy, w bardziej zaawansowanych stanach mogą pojawiać się u nich zespoły urojeniowe (np. przekonanie, że jest się okradanym), występują trudności z poruszaniem, zanika zdolność mowy oraz kontrola nad czynnościami fizjologicznymi, pojawia się też agresywne zachowane. Objawem, którego nie można zbagatelizować jest atak padaczki. Najbardziej rozpowszechniony obejmuje całe ciało prowadząc do chwilowej utraty przytomności, z drganiami mięśni, zaburzeniami czucia, mowy. Ale często u osób starszych występują napady częściowe, które trudno rozpoznać, z przejściowymi zaburzeniami świadomości i brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne np. nagłe znieruchomienie. Głównymi przyczynami padaczki są choroby sercowo-naczyniowe, otępienie, guzy mózgu, urazy mózgu oraz alkohol. W zależności od uszkodzenia rożnych części mózgu pojawiają się także objawy ogniskowe takie jak porażenie rąk, nóg, jednej połowy ciała, twarzy, upośledzenie mowy, problemy z rozumieniem, mrowienia, drętwienia rożnych części ciała czy nagła ślepota. Ze względu na pogorszenie sprawności ruchowej i osłabienie narządów zmysłów osoby starsze znacznie częściej ulegają rożnego rodzaju urazom, nie zawsze pamiętając, że taki uraz miał miejsce. Niektóre z urazów głowy wyglądając na błahe mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń mózgu łącznie z krwawieniem. Dlatego osoby bliskie lub opiekujące się osobami starszymi nie mogą bagatelizować żadnych objawów. Należą do nich: utrata przytomności trwająca dłużnej niż kilka minut lub ponowne utraty przytomności, ospałość i utrudniony kontakt z otoczeniem, nasilające się bóle głowy z nudnościami i wymiotami, czy różna wielkość źrenic. Występowanie jednego lub wielu z powyższych objawów zawsze powinno wzbudzić niepokój i skutkować wizytą u lekarza. Konieczne jest także wykonanie badań diagnostycznych takich jak EEG (elektroencefalografia), TK (tomografia komputerowa) czy RM (rezonans magnetyczny) aby ocenić funkcjonowanie mózgu i wykluczyć lub potwierdzić obecność zmian patologicznych. Zbagatelizowanie nawet drobnych objawów może prowadzić do poważnych komplikacji. Odpowiednio wczesne zauważenie objawów chorobowych i szybkie podjęcie leczenia w wielu przypadkach pozwala na wyleczenie lub znaczne spowolnienie rozwoju choroby. Dlatego nie ignorujmy tych objawów i nie składajmy ich na karb zwykłego starzenia. dr n. med. Agnieszka Rogozińska-Zawiślak
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Kierownik Medyczny WIZJA V sp. z o.o.